Zápisy orgánů kraje...

29.02.2020 21:02

Dne 19. února 2020 zasedala Krajská odborná rada mládeže

Zápis

Následujícího dne, 20. února 2020 pak zasedal Výkonný výbor KSH Středočeského kraje

Zápis

SEO

Kontakt

KSH Středočeského kraje Ohradní 1166/26
140 00 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 0326066309 / 0800
Facebook: https://www.facebook.com/kshstredoceskykraj

Zdenka Šindelářová
Mobil: 606 821 786, e-mail: sindelarova.zdenka@centrum.cz

Bc. Petra Myslínová Cejpková
Mobil: 606 445 432, e-mail:
petra.cejpkova@seznam.cz