Jednání komise historie

16.12.2020 18:40

V úterý 8. prosince 2020 zasedala v kanceláři OSH Praha-východ pracovní skupina Komise historie, jež si klade za hlavní cíl zpracovat zapojení středočeských hasičů do odboje za 2. světové války. Projednáváno dále bylo vydání publikace o vývoji hasičských stejnokrojů od historických prvopočátků hasičstva až do současnost. V neposlední řadě členové pracovní skupiny historie projednali možnost vytvoření pietního místa čelního představitele České zemské hasičské jednoty, Františka Procházky, umučeného v Terezíně na sklonku okupace.

 

Zápis z jednání

 

SEO

Kontakt

KSH Středočeského kraje Ohradní 1166/26
140 00 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 0326066309 / 0800
Facebook: https://www.facebook.com/kshstredoceskykraj

Zdenka Šindelářová
Mobil: 606 821 786, e-mail: sindelarova.zdenka@centrum.cz

Bc. Petra Myslínová Cejpková, MPA
Mobil: 606 445 432, e-mail:
petra.cejpkova@seznam.cz