Krajský aktiv Zasloužilých hasičů (KAZH)

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt OSH email
Josef Páv vedoucí AZH 724 179 688 KSH baron1947@seznam.cz
Karel Drábek člen 737 918 037 Benešov jezekmiloslav@email.cz
Jiří Mrkáček člen 603 339 358 Beroun jirka.mrkacek@centrum.cz
neobsazeno člen   Kladno oshkladno@oshkladno.cz
Jan Bradna člen 602 387 898 Kolín  bradna.jan@seznam.c z
Josef Veselý člen 607 151 109 Kutná Hora Rohozec 57, 284 01 KH
Jaroslav Havel člen 739 131 330 Mělník havel.jar@email.cz
Ivanka Aulická členka 602 323 071 Mladá Boleslav hstaulicka@tiscali.cz
František Hep člen 606 709 888 Nymburk  fandahep@centrum.cz 
František Pokorný člen 602 616 474 Praha - východ  polasro@tiscali.cz
Jiří Hrdlička člen 724 180 403 Praha - západ hrdlicka60@seznam.cz
František Polák člen 603 891 847 Příbram  polakrozmital@seznam.cz 
Jaroslav Čečrdle člen 731 515 601 Rakovník
jarkacecrdlova@centrum.cz

 

SEO

Kontakt

KSH Středočeského kraje Ohradní 1166/26
140 00 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 0326066309 / 0800
Facebook: https://www.facebook.com/kshstredoceskykraj

Zdenka Šindelářová
Mobil: 606 821 786, e-mail: sindelarova.zdenka@centrum.cz

Bc. Petra Myslínová Cejpková, MPA
Mobil: 606 445 432, e-mail:
petra.cejpkova@seznam.cz